Neplacení nájemného

Co dělat, když nájemník neplatí nájemné.

Nejčastějším a nejpalčivějším problémem, který řeší majitelé pronajímaných nemovitostí, je neplacení, nebo opožděné platby nájemného.

Nejprve doporučuji s nájemcem jednat a zjistit, zda se nachází jen v dočasně obtížné situaci, nebo “jen zapomněl”, nebo zda se dají očekávat dlouhodobější problémy. Pokud ani potom nájemce nezaplatí, nebo se situace po nějaké době znovu opakuje, doporučuji písemně nájemce vyzvat k úhradě a upozornit, že pokud nezaplatí, může dostat výpověď z nájmu. Smlouvu na dobu určitou i na dobu neurčitou je možno vypovědět písemně s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi. 

Pokud vám však nájemce nezaplatí nájem a služby za tři měsíce a více, máte právo dát mu okamžitou výpověď, tj. bez výpovědní doby a nájem končí doručením výpovědi. Třemi měsíci se ale nemyslí časový úsek, nýbrž podstatná je výše dluhu. Když tedy nájemce platí nájem a služby jen částečně, okamžitou výpověď dostat nemůže. Je to možné až tehdy, když dluh přesáhne tři nájmy a úhrady za služby. Předtím, než nájemci dáte okamžitou výpověď však je nutné jej písemně vyzvat, aby dluh uhradil, jinak bude výpověď z nájmu neplatná. Když ani po písemné urgenci dluh nezaplatí, můžete mu dát okamžitou výpověď a potom má měsíc na vyklizení a předání bytu.

V písemné výpovědi musí být jasně uvedeno, jaké důvody k ní vedly a také v ní musí být informace, že pokud nájemce s uvedenými důvody nesouhlasí, má právo vznést námitky, nebo se obrátit do 2 měsíců od obdržení výpovědi na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Když výpověď tyto náležitosti nemá, je neplatná.


 

Neposlušný nájemník

Co dělat, když máme neposlušného nájemníka.

Velmi častý dotaz, který dostávají realitní makléři od majitelů nemovitostí se týká jednání nájemníka v rozporu s nájemní smlouvou. Například nájemník porušuje noční klid, obtěžuje sousedy, neplní smluvní závazky… Co může majitel dělat?

Vždy nejprve doporučuji komunikovat a snažit se s nájemcem domluvit. Podle zákona může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět jen v takovém případě, kdy nájemce své povinnosti porušuje “ hrubě” (tj. např. demolování vybavení bytu nebo domu, policejní zásah proti rušení nočního klidu), nebo také může jít o opakované nedodržení pravidel pro chování v domě (obvykle určují stanovy nebo domovní řád). 

Vždy záleží na konkrétní situaci, četnosti a závažnosti porušení. Pokud se tedy jedná o hrubé nebo opakované porušování nájemní smlouvy, může pronajímatel dát nájemci výpověď s výpovědní dobou v délce tří měsíců, lhůta počíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena nájemci.


Zamyšlení

Milí přátelé,

měla bych napsat i milí klienti, ale ze spousta mých přátel se v průběhu doby stali i klienti, a naopak ze spousta mých klientů se stali přátelé, takže stačí toto oslovení :-)

Už několikátý telefonát na stejné téma mě přiměl napsat tohle zamyšlení.
Týká se realitního trhu, ale vlastně se týká v dnešní době velkého počtu lidí.

Uplynul teprve necelý týden karantény a už se objevily dotazy typu: “mám nájemníka, který přišel o práci, nebude mi moci zaplatit nájem na další měsíc a odchází bydlet k rodičům, jak teď seženu nového nájemníka?” Nebo další: “splácím hypotéku pomocí nájemného a nájemník nezaplatil z důvodu snížení příjmů způsobeného karanténou, co dělat když situace bude trvat delší dobu ?” Také jsem měla případ maminky s dítětem, která minulý měsíc prodala svůj byt, nyní se má vystěhovat a nemá šanci sehnat jiný, protože jí byly odmítnuty prohlídky.

My makléři, kteří tuto práci děláme nejen jako zdroj obživy, ale hlavně jako poslání, hledáme cesty, jak klientům pomoci a krizové situace s bydlením řešit. A cesty jak umožnit sehnání nového bydlení i v této době naštěstí existují. Je to například možnost LIVE virtuální prohlídky z mobilního telefonu, LIVE virtuální prohlídky pomocí 360 stupňové kamery, nebo 360 stupňové fotografie a videa. Navíc s dnešním ránem přišla pozitivní informace, realitní kanceláře spadají do od 20. 3. do výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. To znamená že za dodržení maximálních bezpečnostních opatření tj. roušky, rukavice, odstup min. 2 m, mytí rukou, desinfekce klik v nutných případech kancelář využít.

Ještě bych ráda vzdala díky právě těmto moderním technologiím, díky kterým může část obyvatel alespoň omezeně pracovat a díky kterým se můžeme vidět a slyšet i se svými blízkými, i když by bylo lepší je moct obejmout…
Ale budeme optimisté, jaro se probouzí a budeme věřit, že se letos pod rozkvetlou třešní nebudeme líbat s rouškami :-)

A pokud potřebujete poradit s jakýmkoliv problémem v oblasti realit, nebo si o tom jen popovídat, kdykoliv mě kontaktujte pomocí e-mailu nebo telefonu uvedeného na mých webových stránkách.

Ráda vás uslyším :-)