Energetické průkazy

Zprostředkuji vám zpracování energetického průkazu pro vaši nemovitost ve velmi krátké době s garancí vysoké kvality od profesionálního týmu certifikovaných osob v oblasti energetiky.

Na základě novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií mají od 1.1. 2013 všichni vlastníci nemovitostí, kteří se po tomto datu rozhodnou prodat svůj dům, povinnost předložit k nemovitosti vypracovaný energetický průkaz od autorizované osoby. Tato povinnost je již při samotné nabídce nemovitosti v reklamních materiálech a sdělovacích prostředcích na samotném vlastníkovi nemovitosti.

V případě porušení těchto povinností se vlastník bytové jednotky vystavuje pokutě ve výši do 50 000,- Kč a vlastník budovy do výše až 100 000,- Kč.

 

Průkaz během několik dnů

Průkaz je tak možno zajistit od samotné objednávky během několika dnů, podle toho, zda vlastník nemovitosti má k objektu úplnou nebo částečnou dokumentaci. Vlastníci nemovitostí, kteří nedisponují žádnou dokumentací k objektu, mohou využít profesionálních zkušeností techniků, kteří jsou připraveni navštívit vlastníka na jeho nemovitosti a kompletně ji zaměřit a posoudit s ohledem na konstrukce a technologie na vytápění.

Podklady k zpracování průkazu

Jestliže vlastník nemovitosti disponuje projektovou dokumentací, technickou zprávou  fotografiemi nemovitosti, dodá je k objednávce v papírové či elektronické podobě. Pokud budou podklady v pořádku, může být průkaz zpracován do 48 hodin v pracovní dny. Jestliže vlastník podklady nemá žádné či jsou neúplné, prostřednictvím objednávky zajistíme technika, který nemovitost posléze po domluvení termínu navštíví a o vše potřebné se postará.

Koho se tato povinnost týká?

Všech vlastníků nemovitostí rodinných domů, bytových domů a komerčních objektů s celkovou užívanou plochou nad 50 m2  a pouze při prodeji těchto nemovitostí od 1. 1. 2013. Tato povinnost se netýká nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví jako objekty užívané k rekreaci, církevní a náboženské objekty včetně památek. Na tyto objekty se zavedená povinnost nevztahuje. Dále pak při prodeji bytů v osobním vlastnictví je povinnost do roku 2016 předložit při nabídce a kupní smlouvě faktury za 3 účtovací období od dodavatelů energií.

Od 1. 7. 2015 zavádí novela zákona povinnost jak pro samotný prodej bytů, tak i pronájem prostor k bydlení a podnikání předložit k objektu energetický průkaz.