Průkaz energ. náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy

Co to vlastně je Průkaz energetické náročnost budovy, tedy zkratkou PENB?

Již od roku 2013 je v platnosti povinnost vyhotovení a předložení Průkazu energetické náročnosti budovy a dle  zákona 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií), konkrétně v § 7a, který stanovuje povinnost předložení a předání PENB kupujícímu při prodeji nemovitosti a nájemci při pronájmu nemovitosti.

Smyslem PENB je seznámit kupujícího, případně nájemce s tím, kolik a jakých energií se standardně při  užívání budovy, případně bytu spotřebuje a jestli je předmětná nemovitost spíše úsporná, či nikoliv. Jinými slovy – jaké budou asi náklady na energie při užívání konkrétního domu nebo bytu.

Náklady na energie nejsou v dnešní době zanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu, a tak se není čemu divit, že se kupující stále více zajímají nejen o energetickou náročnost spotřebičů, kterými vybavují své domácnosti, ale také o energetickou náročnost nemovitostí. Průkaz energetické náročnosti budovy tedy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy a zařazuje budovu do příslušné energetické třídy A – G, přičemž A je nejúspornější.

Příslušné ustanovení výše uvedeného zákona především stanovuje, kdy je vlastník budovy, SVJ nebo vlastník jednotky povinen opatřit, předložit, předat PENB a případně zajistit uvedení energetické náročnosti v inzerátech.

Průkaz je povinen si opatřit také stavebník, vlastník budovy nebo SVJ při výstavbě nových budov a vlastník budovy nebo SVJ před prodejem nebo pronájmem budovy, resp. ucelené části budovy, tj. I jednotlivé bytové jednotky.

Podívejme se tedy na tyto povinnosti podrobněji:
První stanovenou povinností je  vyhotovení PENB, který může vyhotovit pouze energetický specialista. Svým klientům mohu doporučit již osvědčené specialisty, nebo jim nabídnout seznam dalších specialistů uvedených například zde:  https://www.mpo-enex.cz/experti/.

Druhou povinností je PENB předložit. PENB je potřeba předložit možnému kupujícímu nebo možnému nájemci ještě před uzavřením smluv a dokonce ještě před uvedením nabídky prodeje do inzerce.

V případě, že se vlastník rozhodne svou budovu, její ucelenou část nebo byt prodat, případně pronajmout přes realitní kancelář, je povinen této RK předat grafickou část průkazu, a to ještě před zveřejněním informačních a reklamních materiálů – inzerátů.

Na to navazuje povinnost RK uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v inzerátech.  Pokud RK klasifikační třídu v inzerátech neuvede, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.  Pokud vlastník nemovitosti grafickou část průkazu nepředá, pak má RK povinnost uvést v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, tj. „G“.

Povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy v inzerátech má vlastník rovněž při prodeji nebo pronájmu bez RK.

Finální povinností je předat PENB kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy. Povinnost předat PENB má v případě prodeje/nájmu budovy nebo její ucelené části vlastník budovy nebo SVJ a v případě prodeje/nájmu jednotky je povinen předat PENB vlastník jednotky.

Předává se samotný PENB nebo jeho  kopie, přičemž vlastník jednotky může učinit své povinnosti zadost tím, že předání PENB nahradí  předáním vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za poslední 3 roky, ale to pouze v případě, že mu na písemné vyžádání průkaz nebyl ze strany SVJ předán. To znamená, že vlastník jednotky o PENB musí vždy nejprve písemně požádat SVJ, což je v praxi často porušováno.

Při nesplnění povinnosti hrozí  pokuta až 200.000 Kč (za specifické přestupky potom až 5 mil. Kč). To je zejména výjimka týkající se staveb pro rodinnou rekreaci, které nejsou užívány celoročně a jejichž odhadovaná spotřeba energií nepřesahuje 25 % odhadované spotřeby při celoročním užívání a výjimka pro stavby vystavěné před 1. lednem 1947, kdy se prodávající a kupující mohou písemně dohodnout na tom, že PENB nebude při prodeji či pronájmu opatřen ani předán.

Výjimkou je také, pokud prodáváte byt družstevní.  Důvod je jednoduchý. V podstatě prodáváte družstevní podíl, který je spojený s právem na uzavření smlouvy o nájmu. PENB by tedy mělo předložit družstvo, nicméně pokud PENB nemá, lze to opět nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za poslední 3 roky.

Ačkoliv platnost tohoto zákona trvá již několik let, v praxi stále ještě narážím na neznalost této problematiky a občas i neochotu některých SVJ nechat si PENB zpracovat. Vyhotovení PENB pro budovy a pro její ucelené části a jednotky není nijak nákladné (cca od 3000 do 10 000,- Kč) a má platnost 10 let ode dne jeho vyhotovení, není-li na budově prováděná nějaká zásadní změna (např. změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody, zateplení budovy aj.).

V případě nějakých dotazů k této problematice vám ráda poradím, případně doporučím osvědčeného specialistu pro zpracování PENB.