Neplacení nájemného

Co dělat, když nájemník neplatí nájemné.

Nejčastějším a nejpalčivějším problémem, který řeší majitelé pronajímaných nemovitostí, je neplacení, nebo opožděné platby nájemného.

Nejprve doporučuji s nájemcem jednat a zjistit, zda se nachází jen v dočasně obtížné situaci, nebo “jen zapomněl”, nebo zda se dají očekávat dlouhodobější problémy. Pokud ani potom nájemce nezaplatí, nebo se situace po nějaké době znovu opakuje, doporučuji písemně nájemce vyzvat k úhradě a upozornit, že pokud nezaplatí, může dostat výpověď z nájmu. Smlouvu na dobu určitou i na dobu neurčitou je možno vypovědět písemně s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi. 

Pokud vám však nájemce nezaplatí nájem a služby za tři měsíce a více, máte právo dát mu okamžitou výpověď, tj. bez výpovědní doby a nájem končí doručením výpovědi. Třemi měsíci se ale nemyslí časový úsek, nýbrž podstatná je výše dluhu. Když tedy nájemce platí nájem a služby jen částečně, okamžitou výpověď dostat nemůže. Je to možné až tehdy, když dluh přesáhne tři nájmy a úhrady za služby. Předtím, než nájemci dáte okamžitou výpověď však je nutné jej písemně vyzvat, aby dluh uhradil, jinak bude výpověď z nájmu neplatná. Když ani po písemné urgenci dluh nezaplatí, můžete mu dát okamžitou výpověď a potom má měsíc na vyklizení a předání bytu.

V písemné výpovědi musí být jasně uvedeno, jaké důvody k ní vedly a také v ní musí být informace, že pokud nájemce s uvedenými důvody nesouhlasí, má právo vznést námitky, nebo se obrátit do 2 měsíců od obdržení výpovědi na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Když výpověď tyto náležitosti nemá, je neplatná.