Neposlušný nájemník

Co dělat, když máme neposlušného nájemníka.

Velmi častý dotaz, který dostávají realitní makléři od majitelů nemovitostí se týká jednání nájemníka v rozporu s nájemní smlouvou. Například nájemník porušuje noční klid, obtěžuje sousedy, neplní smluvní závazky… Co může majitel dělat?

Vždy nejprve doporučuji komunikovat a snažit se s nájemcem domluvit. Podle zákona může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět jen v takovém případě, kdy nájemce své povinnosti porušuje “ hrubě” (tj. např. demolování vybavení bytu nebo domu, policejní zásah proti rušení nočního klidu), nebo také může jít o opakované nedodržení pravidel pro chování v domě (obvykle určují stanovy nebo domovní řád). 

Vždy záleží na konkrétní situaci, četnosti a závažnosti porušení. Pokud se tedy jedná o hrubé nebo opakované porušování nájemní smlouvy, může pronajímatel dát nájemci výpověď s výpovědní dobou v délce tří měsíců, lhůta počíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena nájemci.